top of page
Deze dienst is niet beschikbaar, neem contact op voor meer informatie.

Talk out Loud

Lotgenotengroep voor overlevers van seksuele uitbuiting & geweld

  • Ask for price
  • Location 1

Beschrijving van de dienst

Inleiding “Hoe voorkom ik dat iemand opnieuw te veel macht over mij krijgt? Wat zijn mijn grenzen? Wie ben ik? Wat maakt mij uniek en authentiek?” Dit zijn enkele vragen die van belang zijn voor het verwerkingsproces voor Overlevers van seksuele uitbuiting. Tijdens de bijeenkomsten van Talk Out Loud worden deze en andere vragen behandeld zodat deelnemers uiteindelijk een stap vooruit durven te zetten in het eigen verwerkingsproces. Geschiedenis Talk out loud TOL is een project dat gericht is op het activeren van Overlevers van seksuele uitbuiting. Dit project is ontstaan na diverse gesprekken met Overlevers. Uit deze gesprekken kwam sterk naar voren dat veel overlevers, slachtoffer zijn geworden om verschillende redenen: – slechte thuissituatie – weinig levenservaring – hechtingsproblematiek – geen eigen identiteit – weinig kennis – Laag zelfbeeld Ook kwam naar voren, dat Overlevers niet weten hoe zij weer kunnen meedraaien in de maatschappij. – geen diploma’s – geen werkervaring – gat in CV – geen hoop voor de toekomst -opzoek naar eigen identiteit Het project is gericht om Overlevers te activeren en te motiveren om te kijken en zich te richten op de toekomst. Probleemstelling Uit jaarcijfers van Moviera blijkt dat er in 2015, 52 meldingen zijn geweest van Overlevers van Mensenhandel in de regio Arnhem en Achterhoek. 22 van deze meldingen hadden consult en advies vragen. 22 van deze meldingen zijn begeleid door de zorgcoördinator Mensenhandel en 8 van deze meldingen betroffen geen mensenhandel. 17 van deze Overlevers bezitten de Nederlandse nationaliteit. TOL wil zich inzetten voor overlevers van seksuele uitbuiting & geweld. Tijdens onze pilot willen we ons graag richten op slachtoffer van seksuele uitbuiting. Overlevers van seksuele uitbuiting hebben vaak een geïsoleerd leven geleid, geen toekomstperspectief en een laag zelfbeeld. Hierdoor is het voor hen om te participeren in onze samenleving. “Hoe vind je voldoende vertrouwen in je eigen kunnen” en “ Hoe participeer ik in de samenleving? Want de overheid vindt dat participatie de eigen, individuele verantwoordelijkheid van het individu is. TOL wil de Overlevers helpen hierin. Door hen weer te laten vertrouwen in hun eigen kunnen en laten en hen te helpen toekomst gericht te denken en kijken. De prijs is vastgesteld voor het gehele project excl. rechten van het project. Hierin zijn mogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie mail dan naar: info@edithbernadette.com


Aankomende sessies


Contactgegevens

  • 0618538336

    info@edithbernadette.com

bottom of page